EESTI TELEMAASTIK JA -KANALID

 

Eestis on 25 telekanalit, kuhu saab reklaami osta. Kõige suurema katvusega on TV3 ja Kanal 2 eestikeelsetest ning PBK venekeelsetest kanalitest. Ülejäänud kanaleid nimetatakse kõrvalkanaliteks või väikekanaliteks.

Eesti kommertskanalite katvus ühes kuus, tuhandetes
Tulpdiagramm, mis näitab Eestis eetriaega müüvate kommertskanalite kuu katvust

 

Televisiooni jälgivad rohkem naised, kes on enamasti ka peamised ostuotsuse tegijad.

Eesti kõigi TV kanalite vaatajad vanuse ning naissoost vaatajate protsendi järgi
Mulldiagramm Eesti telekanalite jälgijate vanuse ja sooga

 

Keskmine Eesti elanik vaatab televiisorit või laseb sel taustaks mängida kokku ligi 4h päevas. TV on kõige ühtlasema leviga meedium, mis jõuab enamike inimesteni üle kogu Eesti: ka inimesed, kel ei ole igapäevast ligipääsu internetile, vaatavad TVd.

Eesti keskmise elaniku meediapäev
Tulpdiagram Eesti elaniku paljastatusest eri meediumitele ja kanalitele

 

Keskmine Eesti elanik jälgib samaaegselt umbes 4,6 telekanalit: vahetades saadetei/filmide lõppedes kanalit või vaadates reklaamipauside ajal ajutiselt ka teisi kanaleid.

Sellele trendile toetudes oleme loonud ka TVHouse lahenduse, mis sisaldab 4-6 kõrvalkanalit, kus reklaami hind on soodsam kui põhikanalites.

VÄIKEKANALITE PAKETT – SAMA EFEKTIIVNE, KORDADES SOODSAM

 

Piiratud eelarve puhul on hea kasutada väikekanaleid, et saavutada suurem klipi kordussagedus ja seega suurem korduste arv ühele vaatajale. Alates kolmest nägemiskorrast hakkab nähtud reklaam inimest mõjutama. 

Väikekanalite eeliseks on ka see, et igat kanalit jälgib konkreetsem sihtgrupp. Nii on võimalik oma sõnumeid täpsemini sihtida: meestele/naistele, eesti- või venekeelsele auditooriumile, vastavalt vanusele jne.

Turunduskommunikatsioon (sh müügitoetus ja reklaam) toimivad võrdlemisi sarnaselt propagandale ehk mida rohkem korrata, seda tõesemana sõnum tundub. Kui sihtgruppi kuuluvad inimesed näevad Sinu reklaamsõnumit piisava arvu kordi, jääb see neile meelde ja nad hakkavad seda tõenäolisemalt uskuma.

Keskmine meediatarbija vaatab korraga 4,6 telekanalit:

 

Seetõttu saab juba paari nädalaga neljas kõrvalkanalis näidatava telereklaamiga sama tulemuse, mis ühe nädalaga ühes peakanalis. Kõrvalkanalites näidatava reklaamkampaania hind tuleb aga kõvasti soodsam. Võta meiega ühendust ja räägime Sulle lähemalt!

Uue toote või teenuse tutvustamiseks on TV kõige efektiivsem reklaamkanal. Liikuv pilt koos heliga annab sõnumi edasi kõige paeluvamalt ning tekitab tootega kontakti. Kasuta TV reklaami:

 • imago tugevdamiseks ja kaubamärgi tuntuse tõstmiseks
 • uute toodete populariseerimiseks
 • toote või brändi usaldusväärsuse tõstmiseks
 • emotsiooni tekitamiseks ja klientide oma brändiga sidumiseks
 • müügikampaania edukaks teostamiseks
 • kogu Eesti elanikkonna üheaegseks teavitamiseks

STRATEEGIAD

 

Reklaami paremaks toimimiseks tuleks seda teha järjepidevalt, kasutades lisaks TVle ka teisi meediumeid.

Peamised kampaaniate strateegiad on:

 • Järjepidev (continuous)

Järjepidev läbi aasta: mõeldud toodete-teenuste reklaamiks, mis ei ole märkimisväärselt hooajalised.

 

 • Jõuline (burst)

Tehakse harukordselt suur kampaania, mis võimsuselt kas hääbub või kasvab ning siis kaob täielikult. Sobib uute toodete lansseerimiseks, sotsiaalkampaaniateks või ka harvade hooaegade puhul.

 

 • Puhanguline (flighting)

Kampaaniat tehakse vastavalt müügitsüklitele või hooaegadele, mil antud tüüpi tooteid tarbitakse rohkem. NB! Mõistlikum on joosta tuulega kaasa, mitte sellele vastu: suuremad kulutused reklaamile tasub teha parimal müügiajal.

 

 • Pulseeruv (pulsing)

Sõnumit hoitakse pidevalt pildis, tehes võtmeaegadel võimendusi kordustes või kanalite hulgas.

KAMPAANIA EFEKTIIVSUSE MÕÕTMINE

 

TV peamiseks mõõtühikuks on GRP (Gross Rating Point) – see tähistab konkreetse saate vaatajate arvu protsentides kogu telepublikust. Eestis on TV vaatajaid ligikaudu 800 000 inimest. Lihtsustatud näide: kui Reporteri GRP on 8, siis tähendab see, et 8% kogu telepublikust vaatab Reporterit.

Telekampaania GRP maht sõltub kampaania eesmärkidest.

 • Toetav telekampaania lisaks teistele turundustegevustele. Sellise kampaania maht on umbes 150 GRP.
 • Lihtsa sõnumiga kampaania optimaalseim sagedus on reklaami näitamist 3-5 korda ühele inimesele. Kampaania maht võiks sel juhul olla keskmiselt 250 GRP.
 • Keerulise sõnumiga kampaaniatel ja uue toote lansseerimise korral võiks klipi nägemiskordade arv olla 5-7 ühe inimese kohta. Kampaania maht võiks sel juhul olla keskmiselt 400 GRP.

TELESÕNASTIK

Igas valdkonnas on omad mõisted ning lühendid, nii ka telemaastikul. Toome välja peamised telemaastikul kasutatavad terminid:

 • Kontakt – nägemiskord. Kui üks isik näeb sama reklaami kolmes erinevas kanalis või kolm korda ühes telekanalis, sai reklaam 3 kontakti. Kui teine näeb samuti sama reklaami 3 korda, on koos juba 6 kontakti.
 • GRP (Gross Rating Point) – saate vaatajate arv protsentides kogu publikust. Eestis on televaatajaid ligi 800 000. Lihtsustatud näide: kui Reporteri GRP on 8, siis tähendab see, et 8% kogu telepublikust vaatab Reporterit.
 • Katvus (Reach) – ehk ulatus, näitab konkreetset kanalit mingil kindlal ajavahemikult jälginud inimeste arvu tuhandetes.
 • Sagedus (ka OTS ehk Opportunity To See) – näitab mitu korda üks sihtgruppi kuuluv inimene üht reklaami näeb.
 • CPM või ka CPT (Cost Per Mille või Cost Per Thousand) –  tuhande kontakti kulu eetriaja või meediapinna ostjale.

Pakkumise saamiseks saada päring: